Horario: Rodalies
Rodalies
Ronda Barceló
Pl. Dr. Fleming Lepant
Ronda República Pl. Tereses
CAP Prim J. Isern
Pl. Granollers Pl. Granollers
Via Europa Via Europa
Pl. Itàlia Pl. Itàlia
Pl. França Pl. França
Mataró Parc
Hospital de Mataró
Hospital de Mataró