Rodalies
Horari:
Lepant
La Rambla
Sant Joan
Can Marfà
Floridablanca
Rodalies Pl. Fiveller
Rda. Barceló La Coma
Pl. Dr. Fleming La Riera
Jutjats Parc Central
Porta Laietana Geganta
Edif. de Vidre Pl. Granollers
I. Català Salut O'Donnell
Gatassa Bibl. P. Fabra
Parc Cerdanyola I. Català Salut
Pl. Gatassa Gatassa
Tarragona Parc Cerdanyola
Roca Blanca Cerdanyola
Galícia Rda. Cerdanya
Vallès
Ample
Roca Blanca
Escola El Turó
Euskadi
Pol. Euskadi
Galícia